Lid worden formulier

Achternaam (verplicht)

Voornamen voluit (verplicht)

Roepnaam (verplicht)

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Straat (verplicht)

Huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Email (verplicht)

Door het inschrijven bij de club verklaar ik op de hoogte te zijn van het clubreglement en voor de club geldende statuten, en met deze reglementen en statuten akkoord te gaan.